Energetska izkaznica


 

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in priporočili za povečanje njene energetske učinkovitosti. Glede na vrsto stavbe in namen njene uporabe se energetske izkaznice delijo na dve vrsti, in sicer na računske in merjene energetske izkaznice.


RAČUNSKA ENERGETSKA IZKAZNICA se izdela na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije v stavbi. Računska energetska izkaznica se izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe ter za stavbe po celoviti energetski rekonstrukciji.

Izdelana je na osnovi standardnih pogojev v stavbi:

   – Temperatura ogrevanega prostora: 20°C

– 24 urno delovanje ogrevalnega sistema, vse dni v tednu

– prezračevanje je določeno s stopnjo izmenjave zraka 0,5h-1

– potrebna toplota za ogrevanje je predstavljena tudi za referenčno lokacijo v Sloveniji


MERJENA ENERGETSKA IZKAZNICA se izdela na podlagi dejanskih meritev rabe energije. Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe (šole, vrtci, stavbe javne uprave,…).

   – Primerjajo se lahko kazalci v istih skupinah po namembnosti stavbe (vrtci, šole,   upravne stavbe, …) – Benchmarking

– Uporabijo se zgolj samo merljivi podatki o rabi energije v stavbi.

– V podatke o rabi energije morajo biti vključena vsa odjemna mesta v stavbi.


257

Število izdelanih izkaznic