ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Srečanje bo organizirano v obliki hibridnega dogodka, tako da bo udeležba možna preko spleta ter osebno na Univerzi v Zagrebu na Fakulteti za Elektrotehniko in računalništvo. Osebna udeležba bo možna po predhodni obvezni registraciji, ki bo potekala po načelu »first come - first serve« do zapolnjenosti kapacitet dvorane.

DELEŽNIKI IZ HRVAŠKE, SRBIJE, BOSNE IN HERCEGOVINE 

IZVEDITE VEČ O PROJEKTU DanuP-2-Gas 

ZAGONENERGETSKE PLATFORME PODONAVJA 

VPOGLED V STANJE NA PODROČJU BIOMASE, OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN PLINSKEGA SEKTORJA V PARTNERSKIH DRŽAVAH

 

VEČ INFORMACIJ SLEDI KMALU.

 

Organizator si pridržuje pravico, da vsebino dogodka prilagodi ter da v primeru izrednih razmer dogodek terminsko ali lokacijsko prilagodi ali odpove. Posameznik si stroške prevoza na dogodek ali druge stroške, ki bi nastali v okviru prijave ali udeležbe na dogodku, krije sam.