ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Po dveh letih sodelovanja, trdega dela in deljenja znanja smo uspešno zaključili projekt TARGET-CE. Skupaj s 6 projektnimi partnerji smo vzajemno delovali in implementirali aktivnosti osmih že zaključenih evropskih projektov: BOOSTEE-CE, ENERGY@SCHOOL, FEEDSCHOOLS, eCENTRAL, CitiEnGov, EMPOWER, GreenSoul ter PANEL2050 na 7 pilotnih območjih, v 5 državah Centralne Evrope.

Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo je pretekle projektne rešitve implementirala na pilotnem območju v občini Nazarje, kjer je bilo v projekt vključenih 8 javnih stavb: Jakijeva galerija, Osnovna šola Nazarje, Vrtec Nazarje, Športna dvorana Nazarje, Kulturni dom Nazarje, Grad Vrbovec, Zdravstveni dom Nazarje ter Gasilski dom Nazarje.

Na pilotnem območju Nazarje smo vse zgoraj omenjene stavbe uspešno vključili v platformo EPC Living Tool. Orodje omogoča sistematičen pregled energetskega stanja objektov na podlagi vnesenih energetskih podatkov o stavbi, z namenom prepoznavanja potencialnih projektov za prenove stavb, ki temeljijo na doseganju standarda skoraj nič emisijskih stavb – sNES.

Za lažji pregled in nabor orodij pa so vse stavbe vključene tudi v platformo OnePlace, ki na enem mestu združuje različna orodja za izboljšanje energetske učinkovitosti (najboljše prakse, nabor strokovnjakov, strategije in akcijske načrte, orodja, izobraževalne materiale, finančne načrte in zemljevid 3D mesta), z namenom podpore lokalnih oblasti, državljanov ter energetskih managerjev pri energetskem planiranju ter vodenju s skupnim ciljem znižanja rabe energije v javnih stavbah.    

Poleg vseh zgoraj omenjenih aktivnostih na javnih stavbah pa smo Osnovno šolo Nazarje vključili še v aplikacijo E@S, katere glavni namen je spremljanje in popisovanje rabe energije ter na podlagi dobljenih rezultatov sestaviti akcijski načrt za bolj učinkovito rabo energije, ki bo imel dolgotrajen in pozitiven vpliv na okolje.

Vse aktivnosti, ki so se izvajale v sklopu projekta TARGET-CE, so bile implementirane z namenom  izboljšanja energetske učinkovitosti javnih stavb, promoviranja pozitivnih vplivov uporabe obnovljivih virov energije ter vpeljevanje inovativnega načina za izobraževanje in promoviranja zavestne  rabe energije.