ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Energy certificates

Energy Audits

Projects in progress

Completed projects

Project work

V okviru projekta smo 14. in 15. septembra izvedli četrto (zaključno) projektno srečanje projektnih partnerjev in hkrati prvi nacionalni dogodek. Zaključni projektni sestanek (končno ocenjevalno srečanje) je potekal v Syrosu v Grčiji 14. septembra 2023 (en dan pred nacionalnim diseminacijskim dogodkom v Grčiji). Na srečanju smo pregledali izvedene aktivnosti in razpravljali o naslednjih korakih diseminacije projekta. Posvetili smo se tudi pripravi končnega poročila, tako z vsebinskega kot s finančnega vidika. Naslednji dan, 15. septembra 2023, je potekal prvi nacionalni diseminacijski dogodek. V prvem delu konference so partnerji predstavili rezultate projekta, medtem ko so v drugem delu učitelji in učenci predstavili svoje izkušnje ter prednosti uporabe novega inovativnega in izobraževalnega orodja, ki temelji na VR.