ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Energy certificates

Energy Audits

Projects in progress

Completed projects

Project work

Vabimo vas, da se udeležite serije brezplačnih webinarjev na temo upravljanja z energijo v javnem sektorjuenergetsko intenzivnih podjetjih ter spletnih dogodkih za prebivalstvo, kjer se boste seznanili z izrabo obnovljivih virov energije in učinkovito rabo energije.

Webinarji bodo potekali v mesecu novembru:

Prvi teden boste lahko spremljali webinarje na temo učinkovitega upravljanja z energijo v javnem sektorju:

  • Obnovljivi viri energije v javnem sektorju za energetsko prihodnost, 14. 11. med 10.00 in 12.00 uro
  • Kako smo lahko v javnem sektorju še bolj energetsko učinkoviti, 16. 11. med 10.00 in 12.00 uro

Brezplačna predhodna prijava je obvezna.

 

Drugi teden bo posvečen webinarjem na temo učinkovito upravljanje z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih:

  • Energetski management in poraba električne energije v industriji, 21. 11. med 10.00 in 12.00 uro
  • Izzivi energetskega managementa ter trajnostna transformacija industrije, 23. 11. med 10.00 in 12.00 uro

Brezplačna predhodna prijava je obvezna.

 

V tretjem tednu bodo spletni dogodki namenjeni prebivalstvu, zato vabljeni, da informacijo delite v vaših lokalnih skupnostih oz. okoljih:

  • Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije, 28. 11. med 18.00 in 19.00 uro
  • Načrtovanje postavitve in delovanje naprav na obnovljive vire energije, 28.11. med 19.00 in 20.00 uro
  • Ekonomika projektov in naprav na obnovljive vire energije, 30.11. med 18.00 in 19.00 uro
  • Potencialni viri financiranja projektov obnovljivih virov energije, 30.11. med 19.00 in 20.00 uro

Brezplačna predhodna prijava je obvezna.

 

Vabljeni, da si rezervirate vaš dragoceni čas in se nam pridružite.