ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Energy certificates

Energy Audits

Projects in progress

Completed projects

Project work

 

Spoštovani,

v okviru projekta H2MA Vam predstavljamo Glasilo št. 2

V letu 2022 je Energetska Agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) pričela z izvajanjem projekta H2MA (Green Hydrogen Mobility for Alpine Region Transportation), v okviru programa Interreg Alpine Space. Glavni namen projekta je razvoj zelene vodikove prometne infrastrukture in povečanja deleža trajnostne ter zelene vodikove mobilnosti na območju Alp, z namenom zmanjševanja in omejevanja izpustov CO2 ter pospeševanja prehoda na brez-emisijski in nizkoogljični promet.

V glasilu najdete informacije o projektu in projektnih aktivnostih, ki smo jih skupaj s projektnimi partnerji izvajali v preteklem obdobju.

Za več informacija lahko obiščete spletno stran, Facebook in LinkedIn.

Predhodno izdana glasila v Slovenščini so na voljo tukaj:

Glasilo št. 1