ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Energy certificates

Energy Audits

Projects in progress

Completed projects

Project work

Objavljen je mednarodni razpis za sofinanciranje razvoja novih rešitev s katerimi bo omogočena energetska samooskrba stavb iz OVE! Razpis se izvaja v okviru projekta procuRE (Pre-commercial Procurement of Breakthrough Solutions for 100% Renewable Energy Supply in Buildings) pod programom obzorje 2020.

 

Predmet razpisa je predkomercialno javno naročilo (ang. pre-commercial procurement) za storitve na področju raziskav, razvoja in preizkušanja novih rešitev za reševanje skupnega izziva: 100% samooskrba z energijo iz obnovljivih virov v obstoječih javnih stavbah. Primarni cilj razpisa je vzpostavitev inovativnih pristopov za energetsko prenovo obstoječih stavb in validacija le-teh na izbranih demonstracijskih (pilotnih) stavbah. Pilotne stavbe so locirane v šestih mestih v Nemčiji, na Portugalskem, v Sloveniji, Španiji, Turčiji in Izraelu (Nürnberg, Vila Nova de Gaia, Velenje, Barcelona, Istanbul, Eilat), skupina naročnikov pa skupaj upravlja več kot  21 000 stavb. V sklopu razpisa je zagotovljenih 7,68 milijona EUR nepovratnih sredstev, dolgoročni cilj pa je uporaba razvitih pristopov oz. »paketov za prenovo« pri energetski prenovi večjega števila stavb obstoječega fonda.

Več informacij:

Razpisna dokumentacija za prenos (15 MB), ključna dokumenta sta:

  • TD1: Zahtevek za oddajo ponudbe ang. ”Request for Tender” (pogoji, pričakovani rezultati, postopek)
  • TD2: Povzetek skupnega iziva ang. ”Challenge Brief” (podrobne informacije o vsebini in elementih ponudbe)
  • Povzetek postopka in glavne informacije na spletni strani.

Dodatne informacije o postopku in dogodkih: