ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Po uvodnih nagovorih je vodilni partner CSEG predstavil analizo rezultatov in povratnih informacij izvedenih aktivnosti vseh treh sodelujočih držav. Končno vsebino izdelanih izročkov smo nato odobrili vsi projektni partnerji. Partnerji smo se dogovorili tudi, da bodo vsi projektni izdelki pripravljeni v angleškem jeziku in prevedeni v vse tri jezike sodelujočih držav: bolgarščino, makedonščino in slovenščino. Na ta način bomo dosegli večji učinek.

Partnerji smo razpravljali tudi o tekočih dejavnostih. Poseben poudarek je bil namenjen naslednjemu projektnemu dogodku: izmenjavi skupin učencev, ki bo izveden v Velenju, in sicer junija 2021. Na tem dogodku bodo sodelovale zmagovalne ekipe treh pilotnih šol skupaj z mentorji. Vsaka ekipa bo predstavila svojo vizijo prihodnosti "Moje virtualno mesto".

Ob koncu smo partnerji dogovorili še datume dogodkov, ki sledijo, med drugim šesto mednarodno srečanje projektnih partnerjev v Velenju in trije zaključni nacionalni dogodki, ki jih je potrebno organizirati v vsaki od sodelujočih držav.

S strani Zavoda KSSENA sta se sestanka udeležila dva predstavnika, ki sta skupaj s predstavnikoma Šolskega centra Velenje in ob on-line prisotnosti predstavnikov Ljudske univerze Velenje uspešno zastopala slovenske partnerje.

Za več informacij lahko obiščete spletno stran projekta.