ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Energetskih izkaznic

Energetskih pregledov

Projektov v teku

Zaključenih projektov

Projektno delo

Zadnje novice

Projektni sestanek v sklopu projekta eCentral

Smo v Sveti Nedelji na Hrvaškem, kjer se odvija projektni sestanek v sklopu projekta eCentral. Osrednja tema so...

Več o tem

Glasilo št. 1 projekta ENTRAIN

Spoštovani, v okviru projekta ENTRAIN Vam predstavljamo Glasilo št. 1 . V tekočem letu 2019 je Zavod Energetska...

Več o tem

Danube: Innovation in flow

Danes se odvija še zadnji od številnih strokovnih dogodkov organiziranih v sklopu projekta EcoInn Danube , katerih...

Več o tem

Prvo izobraževalno srečanje projekta My Virtual Town

V mestu Kočani v Severni Makedoniji se te dni odvija prvo izobraževalno srečanje projekta My Virtual Town, na katerem...

Več o tem

Projekti v izvajanju

EERAdata

Projekt EERAdata je financiran iz okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Glavni namen projekta EERAdata (Data-driven decision-support to increase energy efficiency through renovation in European building stock) je integracija celovite obravnave prednosti in vplivnih faktorjev pri energetski obnovi stavb v proces razvoja transnacionalnih zakonodajnih okvirjev.

Več o projektu ...

ENTRAIN

Projekt ENTRAIN je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa (Interreg CENTRAL EUROPE), katerega glavni cilj je spodbujanje strukturnega sodelovanja med javnimi organi in ključnimi deležniki na nadnacionalni ravni in razširiti znanje za sistematično, celostno in učinkovito načrtovanje majhnih sistemov za daljinsko ogrevanje v 5 ciljnih regijah (IT, DE, HR, SI, PL), ki temeljijo na obnovljivih virih toplote (sončna energija, biomasa, odpadna toplota, toplotne črpalke in geotermalna energija).

Več o projektu ...

IMEAS

Projekt IMEAS je sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Alpine Space (Območje Alp) in vključuje 12 partnerjev iz sedmih evropskih držav. Cilj projekta IMEAS je ustvariti nov celostni pristop in skupna orodja za izboljšanje sposobnosti javnih uprav, agencij in drugih institucij za načrtovanje celostnih in trajnostnih energetskih politik in za izbiro pravih ukrepov ter instrumentov za njihovo izvajanje.

Več o projektu ...

My Virtual Town

Projekt My Virtual Town (Education system - democratic force that helps to prepare students to actively participate in all aspects of economical, environment and social life in local communities) je sofinanciran v okviru projekta Erasmus+ in vključuje 9 partnerjev iz treh držav, od tega 3 iz Slovenije. Cilj projekta je uporabiti izkustveno metodo učenja pri srednješolcih in spodbuditi aktivno udeležbo v družbenih aktivnosti. Projekt bo spodbujal predavatelje za uporabo inovativnih učnih orodij, ki spodbujajo sodelovanje in soustvarjanje s strani dijakov.

Več o projektu ...

eCentral

Projekt eCentral je financiran s strani transnacionalnega programa Srednja Evropa (INTERREG CENTRAL EUROPE), ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih na področju srednje Evrope.

Več o projektu ...

KEEPWarm

Projekt KEEPWarm je sofinanciran v okviru programa Horizon 2020 (Obzorje 2020). Glavni cilj projekta je zmanjševanje negativnih vplivov proizvodnje energije za ogrevanje in hlajenje preko sistemov daljinskega ogrevanja.

Več o projektu ...

BB-Clean

Projekt BB-Clean je sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Alpine Space (Območje Alp). Glavni cilj projekta je razvoj usklajenih politik za nizko-ogljično energetiko v skladu s trajnostno rabo biomase za proizvodnjo toplote v Alpski regiji.

Več o projektu ...

DeCarb

Projekt DeCarb je sofinanciran s strani programa Interreg Europe in je usmerjen v podporo energetsko intenzivnim regijam (predvsem tistim z energetskimi obrati na premog) pri izvajanju energetske tranzicije in zmanjševanju negativnih ekonomskih in socialnih vplivov.

Več o projektu ...